Poczta jednostek edukacyjnych

Poczta jednostek edukacyjnych

m. st. Warszawy

Poczta EDU

Poczta w domenie edu.um.warszawa.pl

1. Dane potrzebne do skonfigurowania klienta pocztowego
2. Dostęp do poczty przez przeglądarkę WWW
3. Parametry skrzynki
4. Inne parametry systemu pocztowego EDU
5. Zapomniane hasło
6. Zarządzanie kontami w domenie EDU

 

1. Dane potrzebne do skonfigurowania klienta pocztowego:

Serwer poczty:
przychodzącej (POP3 i IMAP):  poczta.edu.um.warszawa.pl
wychodzącej (SMTP):  poczta.edu.um.warszawa.pl

Port serwera poczty:
przychodzącej (POP3):  995
przychodzącej (IMAP):  993
wychodzącej (SMTP):  465

Uwierzytelnianie serwera poczty przychodzące POP3:
login: "pierwsza litera imienia i nazwisko"@edu.um.warszawa.pl
np.: jpocztowy@edu.um.warszawa.pl
Kiedy system prosi o podanie nazwy użytkownika, zawsze należy podać cały adres e-mail.
hasło: przekazane z loginem

Uwierzytelnianie serwera poczty wychodzącej SMTP:
danymi serwera poczty przychodzącej
Serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL!

Szczegółowe instrukcje konfiguracji klienta pocztowego:

Thunderbird:  pobierz PDF
Outlook:  pobierz PDF

2. Dostęp do poczty przez przeglądarkę WWW

Poczta dostępna jest przez przeglądarkę internetową pod adresem:
http://poczta.edu.um.warszawa.pl
Połączenie z witryną jest szyfrowane z wykorzystaniem SSL.
Logowanie do skrzynki poprzez WWW realizowane jest poprzez podanie jako loginu całego adresu
e-mail użytkownika

3. Parametry skrzynki:

- Wielkość skrzynki pocztowej: 1 GB
- Maksymalna wielkość przesyłki (wraz z uwzględnieniem nagłówków wiadomości i załączników): 14 MB

4. Inne parametry systemu pocztowego EDU:

- Blokada konta na 30 min po 3 niepoprawnych próbach logowania
- Wymagania dot. hasła: minimalna długość: 8 znaków, minimalna liczba cyfr w haśle: 1, minimalna ilość dużych liter w haśle: 1
- System pocztowy objęty jest dwupoziomowym skanowaniem antywirusowym i antyspamowym przesyłek przychodzących i wychodzących
- System zabezpieczony przed masowym rozsyłaniem korespondencji. Dzienny limit korespondencji wynosi 100 przesyłek wychodzących.

5. Zapomniane hasło

System umożliwia odzyskanie zapomnianego hasła. Procedura odzyskiwania hasła jest opisana w poniższej instrukcji:

Instrukcja odzyskania zapomnianego hasła

W przypadku gdy odzyskanie zgubionego/zapomnianego hasła nie jest możliwe należy procedować zgodnie z pkt. 6

UWAGA!

1. Administratorzy nie świadczą pomocy technicznej w zakresie konfiguracji programów pocztowych.

2. Administratorzy nigdy nie proszą użytkowników o podanie hasła do skrzynki. Prosimy nikomu nie przekazywać haseł żadnym kanałem.

6. Zarządzanie kontami w domenie EDU

Każdy Dyrektor placówki edukacyjnej posiada uprawnienia do zlecania zmian w zakresie posiadanych przez placówkę kont w domenie EDU.
Do ww. zmian należą:
- kreowanie nowych kont,
- kasowanie kont,
- reset haseł,
- przynależność do grupy.
Wykonanie zmian może być zlecane w formie elektronicznej, na adres operator@edu.um.warszawa.pl, wyłącznie z adresu e-mail Dyrektora w domenie @edu.um.warszawa.pl. 

W przypadku gdy Dyrektor placówki nie posiada konta w domenie edu.um.warszawa.pl lub istnieje potrzeba odzyskania hasła do skrzynki pocztowej Dyrektora placówki w domenie edu.um.warszawa.pl, Dyrektor kontaktuje się z Wydziałem Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy. Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy przesyła prośbę Dyrektora placówki na adres operator@edu.um.warszawa.pl, a otrzymane zwrotnie parametry konta przekazuje w sposób bezpieczny Dyrektorowi placówki.

Dyrektor może delegować uprawnienia do zarzadzania innej osobie posiadającej konto w domenie edu.um.warszawa.pl. Zlecenie takie może być zrealizowane tylko z konta Dyrektora Placówki.