Poczta jednostek edukacyjnych

Poczta jednostek edukacyjnych

m. st. Warszawy

Poczta EDU

Kontakt

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

fax +48 22 443 35 12
email: operator@edu.um.warszawa.pl

Uwaga!
Każdorazowo wysyłając e-mail na adres operator@edu.um.warszawa.pl prosimy o podanie danych kontaktowych: Imię, Nazwisko, nazwa placówki, telefon kontaktowy. Korespondencja bez danych kontaktowych nie będzie przetwarzana.