Deklaracja dostępności Strony informacyjne Urzędu m.st. Warszawy dotyczące poczty EDU

Urząd m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony informacyjne Urzędu m.st. Warszawy dotyczące poczty EDU(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
Na stronie internetowej nie przedstawiono zrozumiałej kolejności przedstawianych treści,
Elementy nawigacyjne nie polegają właściwościach zmysłowych,
Dla informacji brak właściwej relacji,
Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
Strona używa grafik aby przedstawić tekst,

Wyłączenia

niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Edukacji Adres: Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00–056 Warszawa E-mail: Sekretariat.BE@um.warszawa.pl Telefon: 48224433500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, 00 – 412 Warszawa
Siedziba Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Biura Edukacji, Biura Gospodarki Odpadami, Biura Polityki Zdrowotnej, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Biura Spraw Dekretowych, Biuro Strategii i Analiz, Centrum Komunikacji Społecznej.


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Kruczkowskiego i Ludnej.

Dojścia piesze są od ulic Kruczkowskiego, Ludna, Rozbrat lub Książęca. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. drzewo posadzone na linii dojścia do drzwi wejściowych, słupki na przejściach, kamienne siedziska. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości do ok.600 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.

Najbliższe przystanki autobusowe: Książęca 01 (kierunek Śniegockiej: 108, 162, 171), Książęca 02 (kierunek PKP Powiśle: 162), Książęca 04 (kierunek Plac Trzech Krzyży: 108, 118, 127, 166, 171), Czerniakowska 01 (kierunek Solec: 118, 127, 166) znajdują się w odległości do 200 m.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Rozbrat. Miejsce parkingowe jest częściowo na jezdni i chodniku. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością w podziemnym parkingu budynku.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się w narożniku budynku przy skrzyżowaniu ulic Kruczkowskiego i Ludnej, jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejście z kontrolą dostępu dla pracowników znajduje się z tyłu budynku. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE GŁÓWNE”) z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w znacznej odległości od wejścia, posiada obniżoną ladę. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się po lewej stronie, spód schodów jest częściowo zabezpieczony donicą kwiatów, zabezpieczenie jest tymczasowe, schody prowadzą wyłącznie na pierwsze piętro. Na parterze za punktem informacyjnym znajdują się przejścia obrotowe oraz 2 boczne bramki z kontrolą dostępu. Bramki dostępu są szklane nieoznakowane. Na parterze znajdują się dwie sale obsługi klientów, w sali po lewej stronie znajduje się drugi punkt podawczy z obniżoną ladą z zapewnioną możliwością podjazdu do lady.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą po łuku dookoła budynku oraz częściowo mają widok na wewnętrzne atrium. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwijących otwieranie. Szklane drzwi są nieoznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Drzwi do pomieszczeń są wyposażone w kontrolę dostępu oraz klamkę w formie gałki, której się nie przekręca. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z holu windowego.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna ma kontrolę dostępu i jest dostępna od korytarza przy atrium. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze.

4 windy przestronne znajdują się za za bramkami dostępu. Oznakowanie przycisków wypukłe, brak oznakowania brajlem. Komunikaty dźwiękowe znajdują się w wybranych windach i informują o numerze piętra.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest na w sekretariatach biur na piętrach.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu hali obsługi. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

Na każdym piętrze znajduje się jedna dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana w pobliżu klatki schodowej. W toalecie przestrzeń manewrowa jest ograniczona, uniemożliwiony jest transfer przedni. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa wyposażona w obustronne poręcze umieszczona jest na prawo od wejścia, a umywalka jest na lewo od wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. W niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.Budynek Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00 – 095 Warszawa
Siedziba: Miejskiego Centrum Sieci i Danych, Biura Kultury, Biura Prawnego, Biura Cyfryzacji Miasta, Biura Ochrony Środowiska, Biura Ochrony Powietrza i Klimatu, Biura Kadr i Szkoleń, Gabinet Prezydenta – Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Biura Urzędu m.st. Warszawy mieszczą się na piętrach: 3c, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23.


1. Sposób Dojazdu
Dojście piesze od al. Solidarności, pl. Bankowego, ul. Tłomockie, ul. Corazziego. Przejścia dla pieszych przy pl. Bankowym posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową. Na trasie dojść do wejść do budynku występują liczne przeszkody np. słupki, donice z kwiatami, kosze na śmieci, schody, pachołki.

Najbliższa stacja metra Merto Ratusz Arsenał znajduje się w odległości do ok. 100 m. Dojście na perony możliwe jest za pomocą schodów, schodów ruchomych (wyjazd na górę), wind.

Najbliższe przystanki tramwajowe:
• Plac Bankowy 07 (kierunek Wyścigi: 4, 35; kierunek Al. Krakowska: 15; kierunek PKP Służewiec: 18), znajduje się w odległości ok. 58 m;
• Plac Bankowy 08 (kierunek Bemowo: 35; kierunek Żerań Wschodni: 4; kierunek Żerań FSO: 18; kierunek Potok: 15), znajduje się w odległości ok. 130 m;
• Metro Ratusz Arsenał 09 (kierunek Bazylika: 13; kierunek Wiatraczna: 26; kierunek Żerań FSO: 20;
• Żerań Wschodni: 4), znajduje się w odległości 88 m;
• Metro Ratusz Arsenał 10 (kierunek Koło: 20; kierunek Nowe Bemowo: 23; kierunek Boernerowo: 20; kierunek Cmentarz Wolski: 13), znajduje się w odległości 89 m
Najbliższe przystanki autobusowe: pl. Bankowy 03 (kierunek Kierbedzia: 107; kierunek Gocław: 111; kierunek Wilanów: E-2), znajduje się w odległości 81 m;

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu z wjazdem od strony al. Solidarności, w bliskim sąsiedztwie ul. Tłomockie

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejścia do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejścia do budynku: trzy wejścia od strony pl. Bankowego, dwa wejścia od strony ul. Tłomackie. Wejście dla osób poruszających na wózku od strony ul. Tłomackie, poprzedzone pochylnią rozpoczynającą się od strony al. Solidarności.

Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe rozsuwane o szerokości powyżej 90 cm. Obok drzwiach obrotowych drzwi jednoskrzydłowe otwierane.

Pokonanie różnicy poziomów między holem windowym a wejściami od strony pl. Bankowego i jednego wejścia od ul. Tłomackie, odbywa się jedynie poprzez schody.

Korytarze na poszczególnych pietrach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób. Hole windowe na poszczególnyvh pietrach, oddzielone od korytarzy drzwiami z kontrolą dostępu. Ewakuacyjne klatki schodowe dostępne oddzielone od korytarzy podwójnymi drzwiami wyposażonymi w samozamykacze bez mechanizmów ułatwiających otwieranie.

W budynku znajdują się dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem wind. Krawędzie schodów prowadzących od wejścia od strony pl. Bankowego oraz od strony ul. Corazziego do holu windowego, bez wyróżnień kolorystycznych (niewidoczne dla osób słabowidzących). Stopnie schodów proste, bez wystających nosków. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów.

W budynku znajduje się 6 wind osobowych. Komunikacja między piętrami odbywa się jedynie za pośrednictwem wind. Na panelu zewnętrznym i wewnętrznym wyświetla się numer piętra. W windzie brak komunikatów dźwiękowych informujących o numerze piętra.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Pochylnia znajduje się od strony al. Solidarności. Wejście dla osób poruszających się na wózku od ul. Tłomackie

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na 23 piętrze.

W budynku znajdują się trzy sale konferencyjne.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwpożarowo dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Brak windy do celów ewakuacyjnych.