Użytkownicy poczty w domenie @edu.um.warszawa.pl otrzymują maile z prośbą o podanie swoich danych osobowych, loginu oraz hasła dostępu do swoich zasobów – jest to typowy phishing, czyli nielegalna próba wyłudzenia danych poprzez podszywanie się np. pod administratora sieci.

Informujemy, że nikt z osób związanych z obsługą domeny @edu.um.warszawa.pl nie prosi i nie będzie w przyszłości prosił o podanie jakichkolwiek zastrzeżonych danych.

Prosimy nie odpowiadać na takie maile, nie wypełniać jakichkolwiek formularzy, nie korzystać z podanego linku i nie udostępniać danych osobowych, loginu i haseł dostępu do konta.

Treść tej korespondencji można zweryfikować pod adresem: http://www.edu.um.warszawa.pl/

 

Administratorzy Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu m.st. Warszawy

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Skrzynka postmaster@um.warszawa.pl nie jest monitorowana.
Informacje dot. poczty: http://www.edu.um.warszawa.pl/