Poczta
        <tr> jednostek edukacyjnych

Poczta jednostek edukacyjnych

m. st. Warszawy

Poczta EDU

Często zadawane pytania

1.Co sie stało z adresem placowki p999@edu.um.warszawa.pl?
2.Czy wszyscy pracownicy placówki muszą odbierac pooczte kierowaną na adres
    p999@edu.um.warszawa.pl?
3.Jak logować się do nowej poczty?
4.Jaka jest pojemnośc skrzynki?
5.Jak powinno wyglądac hasło do skrzynki?
6.Które parametry konfiguracji są poprawne?
7.O jaką ilość kont pocztowych i grup dystrybucyjnych mogę wnioskować?
8.Zapomniane hasło
9.Jak zmienić hasło i wpisać adres odzyskiwania hasła?
10.Kto i w jaki sposób może składać dyspozycje realizacji zamian na kontach w ramach jednostki organizacyjnej?
11.Konto dla nowego Dyrektora – jak założyć?

 

 

1. Co sie stało z adresem placówki p999@edu.um.warszawa.pl?

W nowej poczcie adres placówki został zamieniony na grupę dystrybucyjną z dotychczasowym ogólnym adresem e-mail placówki. Do tej grupy będą należały wskazane przez kierownika placówki imienne konta e-mail pracowników. Oznacza to, że poczta kierowana na ogólny adres e-maili placówki np. p999@edu.um.warszawa.pl zostanie dostarczona do skrzynek pocztowych pracowników będących członkami grupy dystrybucyjnej. Odpowiadając na taką wiadomość, członek grupy będzie używał adresu imiennego. Nie ma możliwości odpowiadania z adresu grupy.

2. Czy wszyscy pracownicy placówki muszą odbierac pocztę kierowaną na adres p999@edu.um.warszawa.pl?

Nie wszyscy pracownicy muszą być podłączeni do grupy dystrybucyjnej placówki w przypadku takiej sytuacji prosimy o zgłoszenie listy pracowników upoważnionych do odbierania poczty kierowanej do placówki przez kierownika jednostki.

3. Jak logować się do nowej poczty?

Zawsze kiedy mowa jest o nazwie użytkownika należy podać pełen adres e-mail.
Np. jkowalski@edu.um.warszawa.pl

4. Jaka jest pojemnośc skrzynki?

Pojemnośc skrzynki to 1 GB.

5. Jak powinno wyglądac hasło do skrzynki?

Wymagania dot. hasła: minimalna długość: 8 znaków, minimalna liczba cyfr w haśle: 1, minimalna ilość dużych liter w haśle: 1

6. Które parametry konfiguracji są poprawne?

Aktualne i poprawne parametry konfiguracji dostępne są na stronie http://www.edu.um.warszawa.pl/nova.html

7. O jaką ilość kont pocztowych i grup dystrybucyjnych mogę wnioskować?

Każda placówka może wnioskować o 5 kolejnych imiennych skrzynek pocztowych oraz o 3 kolejne grupy dystrybucyjne. Nazwa grupy dystrybucyjnej będzie poprzedzona prefiksem placówki np. p999.sekretariat, zaś jej długość nie może przekraczać 20 znaków. Wnioski o założenie kont i grup dystrybucyjnych może składać kierownik placówki wysyłając zlecenie z imiennego adresu w domenie edu.um.warszawa.pl na adres helpdesk@um.warszawa.pl . We wniosku należy podać Imię, Nazwisko, Stanowisko oraz określić przynależność pracowników do poszczególnych grup.

8. Zapomniane hasło

System umożliwia odzyskanie zapomnianego hasła. Procedura odzyskiwania hasła jest opisana w poniższej instrukcji:

Instrukcja odzyskania zapomnianego hasła

Alternatywnie w przypadku zgubionego/zapomnianego hasła Dyrektor placówki lub osoba  oddelegowana kontaktuje się z Wydziałem Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy w celu ustanowienia nowego hasła.

9. Jak zmienić hasło i dodać alternatywny adres e-mail do odzyskania hasła w przyszłości?

W celu zmiany hasła oraz dodania alternatywnego adresu e-mail należy zalogować się do poczty przez przeglądarkę (http://poczta.edu.um.warszawa.pl/) i wypełnić pola wskazane na poniższym przykładzie:

Instrukcja zmiany hasła i dodania alternatywnego adresu e-mail

Adres alternatywny służy do odzyskania hasła w przypadku jego utraty.

10. Kto i w jaki sposób może składać dyspozycje realizacji zamian na kontach w ramach jednostki organizacyjnej?

Każdy Dyrektor placówki edukacyjnej posiada uprawnienia do zlecania zmian w zakresie posiadanych przez placówkę kont w domenie EDU.
Do ww. zmian należą:
- kreowanie nowych kont,
- kasowanie kont,
- reset haseł,
- przynależność do grupy.
Wykonanie zmian może być zlecane w formie elektronicznej, na adres operator@edu.um.warszawa.pl, wyłącznie z adresu e-mail Dyrektora w domenie @edu.um.warszawa.pl. 

Dyrektor może delegować uprawnienia do zarzadzania innej osobie posiadającej konto w domenie edu.um.warszawa.pl. Zlecenie takie może być zrealizowane tylko z konta Dyrektora Placówki.

11.Konto dla nowego Dyrektora – jak założyć?

W przypadku gdy Dyrektor placówki nie posiada konta w domenie edu.um.warszawa.pl lub istnieje potrzeba odzyskania hasła do skrzynki pocztowej Dyrektora placówki w domenie edu.um.warszawa.pl, Dyrektor kontaktuje się z Wydziałem Oświaty dla Dzielnicy. Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy przesyła prośbę Dyrektora placówki na adres operator@edu.um.warszawa.pl, a otrzymane zwrotnie parametry konta przekazuje w sposób bezpieczny Dyrektorowi placówki.